Oneindig hergebruik

Een gesloten kringloop. Dat is het uitgangspunt van circulair bouwen.


Bij het circulair bouwen draait het om het slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen                
waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden.


Deze toepassing is zeer noodzakelijk want we raken steeds meer bewust dat grondstoffen een keer        
opraken en onze aarde uitgeput geraakt.


Maar ook om verspilling te verminderen of zelfs te voorkomen.


De centrale gedachte is dat alle gebruikte materialen nuttig kunnen worden ingezet in een nieuw
product, zijnde een nieuwe Cube.


Onze Cubes zijn zo ontworpen dat deze perfect herbruikbaar zijn, zonder enig kwaliteitsverlies 
en een minimum aan restproducten.


Circulair bouwen betekent ook demontabel, veranderingsgericht bouwen. Het is het neerzetten
van gebouwen die flexibel zijn, meermaals aanpasbaar.


Door gebruik te maken van modulaire 
onderdelen voor een vlotte herindeling van de woning beletten we dat materialen in de afv
alfase 

terechtkomen. 

Circulair bouwen